FC2ブログ

漆山美術館 Urushiyama Museum of Art

Elephant puppet

大高緑地5号森象

++++++++++++++2010-12-18 15-13-34

2010-12-18 15-12-56

2010-12-18 15-16-14

2010-12-18 15-27-29

2010-12-18 15-29-17

2010-12-18 15-30-58


5号森象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

" ODAKA GREEN PARK "
NAGOYA ,AICHI
大高緑地交通公園と5号象


    2010-12-18 15-10-46


2010-12-18 15-07-11    2010-12-18 15-07-592010-12-18 15-08-182010-12-18 15-10-382010-12-18 15-11-102010-12-18 15-11-302010-12-18 15-12-335号象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo

大高緑地管理事務所 交通公園チケット売り場K-Hyodo氏と5号白象

    2010-12-18 14-53-352010-12-18 14-33-18    2010-12-18 14-34-392010-12-18 14-49-512010-12-18 14-54-252010-12-18 15-01-182010-12-18 15-07-49
5号白象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo


Top

HOME

Chiangpuet

Author:Chiangpuet
  ◇ 展示内容 ◇

□Shinji HAYASHI Art Works
The elephant puppet         

12 | 2011/01 | 02
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

名前:
メール:
件名:
本文:

QRコード