FC2ブログ

漆山美術館 Urushiyama Museum of Art

Elephant puppet

K-Hyodo's Photo A White Elephant *****


2010-12-18 16-02-40


2010-12-18 16-05-16


     2010-12-18 16-05-32

5号森象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

" ODAKA GREEN PARK "
NAGOYA , AICHI

K-Hyodo's Photo A White Elephant * * *

+++++++++******2010-12-18 15-52-50


2010-12-18 15-52-20


2010-12-18 15-53-04


2010-12-18 15-53-41


2010-12-18 15-54-33


2010-12-18 15-55-19


2010-12-18 15-59-55


------------------------2010-12-18 16-01-445号森象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

" ODAKA GREEN PARK "
NAGOYA , AICHI


K-Hyodo's Photo A White Elephant * *

2010-12-18 15-54-43


2010-12-18 15-52-13


2010-12-18 15-52-27


     2010-12-18 15-52-42


2010-12-18 15-53-04


2010-12-18 15-54-05
5号森象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

" ODAKA GREEN PARK "
NAGOYA , AICHI

K-Hyodo's Photo A White Elephant *

2010-12-18 15-45-28


2010-12-18 15-48-38


2010-12-18 15-49-16


2010-12-18 15-49-45


2010-12-18 15-50-08


2010-12-18 15-50-26


     2010-12-18 15-50-545号森象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

" ODAKA GREEN PARK "
NAGOYA , AICHI

K-Hyodo's Photo A White Elephant

2010-12-18 15-42-15


2010-12-18 15-35-07


2010-12-18 15-32-08


2010-12-18 15-35-55


2010-12-18 15-37-13


2010-12-18 15-37-48


2010-12-18 15-39-50


2010-12-18 15-41-42


2010-12-18 15-43-13
A White Elephant / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

Odaka Green park大高緑地5号森象

++++++++++++++2010-12-18 15-13-34

2010-12-18 15-12-56

2010-12-18 15-16-14

2010-12-18 15-27-29

2010-12-18 15-29-17

2010-12-18 15-30-58


5号森象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo
Staff / ICHICO

" ODAKA GREEN PARK "
NAGOYA ,AICHI
大高緑地交通公園と5号象


    2010-12-18 15-10-46


2010-12-18 15-07-11    2010-12-18 15-07-592010-12-18 15-08-182010-12-18 15-10-382010-12-18 15-11-102010-12-18 15-11-302010-12-18 15-12-335号象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo

大高緑地管理事務所 交通公園チケット売り場K-Hyodo氏と5号白象

    2010-12-18 14-53-352010-12-18 14-33-18    2010-12-18 14-34-392010-12-18 14-49-512010-12-18 14-54-252010-12-18 15-01-182010-12-18 15-07-49
5号白象 / Shinji HAYASHI
Photo / K-Hyodo


Top

HOME

Chiangpuet

Author:Chiangpuet
  ◇ 展示内容 ◇

□Shinji HAYASHI Art Works
The elephant puppet         

06 | 2020/07 | 08
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -

名前:
メール:
件名:
本文:

QRコード